SYAM SILVER "Válaszolj helyesen és nyerj" timeline játék szabályzata

2014. április 20. - syamsilver

1. Általános rendelkezések
 Az "Válaszolj helyesen és nyerj" elnevezésű promóció szervezője a  SSHA International Jewellery Kft., továbbiakban: „Szervező”. A promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező vállalja.

 2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek
  • Promóciós mechanizmus: 2014. november 4-én nyereményjátékot hirdetünk, amelynek lényege, hogy a promócióra meghirdetett poszt alatt, a megadott időintervallumon belül a helyes választ tartalmazó hozzászólást írók között számítógép segítségével nyereményt sorsolunk ki. 
  • Részvételi feltételek: A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele az előző pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása. Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.
3. Nyeremény
egy Guess notesz, amely a SYAM SILVER üzletek egyikében vehető át.

4. Kizárások
 A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező teszi közzé az SYAM SILVER Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az SYAM SILVER Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást. A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti a promóciós mechanizmustól függően a promóciós bejegyzés alatti „Unlike/ Nem tetszik” gomb megnyomásával, a promóciós bejegyzés alatti hozzászólása törlésével vagy a promóciót meghirdető Facebook oldalról való leiratkozással. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

5. Érvénytelen pályázat
 A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

6. A játék időtartama
 A nyereményjáték 2014. november 4. 14:00 és 2014. november 8. 19:30 között zajlik.

7. A sorsolás menete
A nyerteseket 2014. november 8-án 20:00-kor sorsoljuk ki számítógép segítségével. 
A sorsolásban minden, jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő játékos részt vesz.

8. A díjak átvételének feltételei
A nyerteseket a sorsolás napján a SYAM SILVER Facebook oldalon, posztban értesítjük a nyertesség tényéről, és ott kérjük meg, hogy privát üzenetben vegye fel velünk a kapcsolatot.
A sorsolás alkalmával 1 pótnyertest is húzunk. Abban az esetben, ha a kisorsolt játékos nem veszi fel velünk a kapcsolatot 7 napon belül, akkor a nyereményétől elesik és a pótnyertes kerül értesítésre, akinek az értesítéstől számítva 7 napja van jelentkezni a nyereményéért. 
A díjak nem válthatók más nyereményre, sem készpénzre.
A nyereményátvételéről a Szervező fényképet készít, amit közzétesz a SYAM SILVER Facebook oldalán. A nyertes a játékszabályzat elfogadásával, beleegyezik a fénykép készítésébe és közzétételébe az SYAM SILVER Facebook oldalán. 
A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen.

9. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

10. Adatkezelés
A promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a promóció során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé tett adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a telefonszámának a Szervező részére való rendelkezésére bocsátása. A játék nyertese tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép- és hangfelvételek készülhetnek. 
A játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező a kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.
A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. A tájékoztatást a Szervező a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett résztvevőnek. A résztvevő jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés postai úton kérhető a Szervezőtől. A résztvevő bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Szervező a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti a résztvevőt. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek a Szervező adatbázisából. Amennyiben a játékos úgy véli, hogy az adatfeldolgozás ellentétben áll személyes, illetve magánéletének védelmével, vagy törvénybe ütközik, a Szervezőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat magyarázatért. Amennyiben a játékosok nem értenek egyet adataik kezelésével, Szervező postacímén írásban bármikor kérhetik azok törlését a nyilvántartásokból. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi.

11. Felelősség kizárása
A promóció szervezésében résztvevő cég nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.
Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a promócióból. Szervező, illetve a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. 
A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A játékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.
A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabály sértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 
A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.


SSHA International Jewellery Kft.
Szervező
                                                                                         

Budapest, 2014. november 4.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.